צפו במוצרים ושרותים


Hosting small
Our starter hosting account - 100mbs space, 1gbs of bandwidth per month. We do not limit based on items, only by account size.
Ordering bi-annually entitles you to a free domain of your choice.
מחיר ל - חודש אחד - $5.00 USD + $5.00 USD דמי התקנה
מחיר ל- 3 חודשים - $5.83 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $5.42 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $5.00 USD

Advanced Hosting account
If you need a slightly bigger account - for example you've got two or three domains that you need to host as subdomains - your best choice is this account.
Ordering annually, or bi-annually entitles you to a free domain of your choice.
מחיר ל - חודש אחד - $9.50 USD
מחיר ל- 3 חודשים - $11.67 USD
מחיר ל - 6 חודשים - $9.25 USD
מחיר ל - 12 חודשים - $8.25 USD

Maintenance
Up to five domains/accounts maintenance.
מחיר ל - 12 חודשים - $7.50 USD

Powered by WHMCompleteSolution